IELTS Reading Örnekleri

IELTS Reading Samples
IELTS Reading Ornekleri

IELTS Reading Sınav Örnekleri

IELTS Sınavı toplamda 4 ana beceride İngilizce bilgisini ölçen uluslararası bir sınavdır. 2 farklı IELTS Sınavı bulunur; IELTS: Akademik (Academic) ve Genel (General Training). Listening ve Speaking sınavları Academik ve Genel IELTS sınavlarında aynıdır, fakat Reading ve Writing sınavları ise farklıdır.

IELTS Reading sınavı soruları Akademik Reading ve Genel Reading sınavları için farklıdır. IELTS Reading sınavı puan hesaplaması yapacağınız doğru sayısına göre değişir.

Bknz IELTS Reading Puan Hesaplama

IELTS Reading sınavında 60 dakika içerisinde 3 makale üzerinden 40 soruyu cevaplamanız istenir. Sınavın amacı kısaca söyledir; adayların İngilizce bilgisini makalelerden ana fikri ve detayları bularak, gözden geçirerek, mantıklı bir tartışmayı anlayarak, yazarın düşüncesini, tavrını ve amacını anlayarak test eder.

Listening sınavında olduğu gibi cevaplarınızı cevap kağıdına geçirmeniz için ek süre verilmez. Sınav süresi içerisinde cevap anahtarında da işaretleme yapmalısınız.

Hızlı Linkler


IELTS Academic Reading Sınav İçeriği

IELTS Academic Reading sınavında karşınıza çıkacak metinler ile ilgili genel detaylar şöyle;

 • 3 uzun metinden oluşur.
 • Her metin, betimsel ve olgusal konulardan, söylemsel ve analitik konulara kadar pek çok konuda olabilir.
 • Metinler uzmanlık gerektirmeyecek şekilde kitaplardan, dergilerden veya gazetelerden seçilir.
 • Metinler, Lisans veya Lisansüstü eğitim alacak adaylar ve akademik kariyer hedefleyen adayların anlayacağı düzeydedir.
 • Metinler farklı tarzlarda olabilir. Örneğin, anlatımi söylemsel, betimsel yada bir tartışma gibi.
 • Metinlerden en az bir tanesi mantıklı bir tartışma tarzındadır.
 • Metinlerde, diagramlar, grafikler veya tasarımlar olabilir.
 • Metinlerde teknik bir terim verilmişse mutlaka açıklaması yapılmaktadır.

IELTS Academic Reading Soru Formatları

Academic Reading Soru Formatları Açıklamaları
Task Type 1 - Multiple Choice Çoktan seçmeli şıklı sorulardır. Genellikle sorularda 4 şıktan (A, B, C, D) doğru cevabı veya 5 şıktan (A, B, C, D, E) 2 doğru cevabı veya 7 şıktan (A, B, C, D, E, F, G) 3 doğru cevabın bulunması istenir. Sorular cümle tamamlama yada soru tamamlama şeklinde olabilir.
Task Type 2 - Identifying Information Hepimizin bildiği Doğru - Yanlış sorularıdır. Ama tek bir farkla! Sorularda okuma parçası ile ilgili bir tanımlama veya açıklama yapılır ve adaylara "TRUE", "FALSE", veya "NOT GIVEN" olarak cevap vermesi istenir. "False - Not Given" seçenekleri genelde en fazla yanlış yapılan soru tiplerinin başında gelir. Dikkat edin; "False" - Metinde verilen anlatımın cevaptakinin tam tersi olması gerekir. "Not Given" - Metinde tam verilmemiş yada çelişkili olarak verilmiş anlatımlar için kullanılır.
Task Type 3 - Identifying Writer's Views/Claims Evet - Hayır - Belirtilmemiş cevapları olan sorularıdır. Sorularda yazarın düşüncesi veya talebi ile ilgili bir görüş verilir ve adaylara "YES", "NO" veya "NOT GIVEN" olarak cevap vermesi istenir. Dikkat edin; "No" - Yazarın bu görüşe katılmaması gerekir. "Not Given" - Yazarın görüşünün çelişkili veya belirtilmemiş olması gerekir.
Task Type 4 - Matching Information Bilgi eşleştirme. Harfler ile belirtilmiş metinlerden sorulan sorulardır. Soruda istenilen bilginin hangi harfe denk geldiğini bulmanız ve cevap anahtarına sadece o harf kodunu yazmanız istenir. Şİstenilen bilgi, sebep, tanımlama, karşılaştırma, özet veya açıklama olabilir. Bazı metinlerde cevap birden fazla paragrafta veya harf kodunda olabilir. Bu gibi durumlarda birden fazla seçenek ile cevaplamanız gerektiği belirtilir.
Task Type 5 - Matching Headings Başlık eşleştirme. Genelde çoklu paragraflarla bölünmüş metinlerde kullanılır. Adaylara bir başlık listesi verilir ve başlıkların hangi paragrafa uyumlu olacağını belirlenmesi istenir.
Task Type 6 - Matching Features Özellikleri veya bilgileri eşleştirme. Adaylara verilen sorularda metin içerisinde geçen özellikleri veya bilgileri eşleştirmeleri istenir. Örneğin, metin olarak verilen bir araştırmacı grubun çalışmalarını isimleri veya araştırma tarihleri ile eşleştirmeleri istenebilir. Eğer bir cevapta birden çok cevap istenirse soru alanında belirtilir.
Task Type 7 - Matching Sentence Endings Cümle tamamlama veya birleştirme. Adaylara metinde geçen bir cümlenin yarısı verilerek, seçenekler arasından en uygun seçenekle tamamlaması istenir. Tamamladığınız cümlenin metinde geçen cümle ile aynı anlamda olmasına dikkat etmeniz gerekir.
Task Type 8 - Sentence Completion Cümle tamamlama. Adaylara okuma parçasından bir bölüm verilir ve verilen kelime listesi ile cümleleri tamamlaması istenir. Cevaplarda, kaç kelime kullanmanız gerektiği belirtilir. Örneğin soruda "ONE WORD ONLY" veya "NO MORE THAN TWO WORDS" yazıyorsa ve cevap olarak istenilenden daha fazla kelime yazılmışsa soru yanlış olarak değerlendirilir. Kısaltılmış kelimeler sorulmaz. Tireli kelimeler yani hyphenated words (Örnek: flow-chart) tek kelime olarak sayılır. Sorular metindeki sırası ile sorulur. Püf noktası, 1. sorunun cevabı 2. sorunun cevabından sonra değildir.
Task Type 9 - Summary, Note, Table, Flow-Chart Completion Adaylara, okuma parçasından alıntılanan bir özet parça verilir ve metinde veya şemada yer alan bilgiler ile tamamlanması istenir. Özet olarak verilen kısım genelde metnin tamamı değildir. Farklı bölümlerinden alınmış cümleler, notlar veya bir tablodaki bilgileri tamamlama şeklinde verilebilir. Cevaplar metindeki sıra ile aynı olmayabilir. Cevaplarda kaç kelime kullanmanız gerektiği belirtilir. Fazla veya eksik kelime kullanmak cevabın yanlış olarak değerlendirilmesini sağlar.
Task Type 10 - Diagram Label Completion Diyagram etiketleme. Metinde verilen bir tanımlamaya veya açıklamaya göre diyagram üzerindeki etiketlerin tamamlanması istenir. Cevaplarda kaç kelime kullanmanız gerektiği belirtilir. Fazla veya eksik kelime kullanmak cevabın yanlış olarak değerlendirilmesini sağlar.Diyagram bir makinenin aksamlarını gösteren bir şema veya bir binanın planını gösteren bir plan olarabilir. Bu tip sorular genelde tanımlama içeren metinler ile birlikte sorulur.
Task Type 11 - Short Answer Questions Kısa cevaplı sorular. Metinde verilen bilgler ışığında kısa cevaplanan soru formatıdır. Cevaplarda kaç kelime kullanmanız gerektiği belirtilir. Fazla veya eksik kelime kullanmak cevabın yanlış olarak değerlendirilmesini sağlar. Cevaplarda rakamlar kullanılabilir, kısaltılmış cümleler sorulmaz ve tireli kelimeler yani hyphenated words (Örnek: flow-chart) tek kelime olarak sayılır.

IELTS Academic Reading Soru Örnekleri - Academic Reading Samples

IELTS Academic Reading sınavında çıkmış soru türlerini PDF formatında aşağıda bulabilirsiniz.

Academic Reading Sorular ve Cevapları (PDF) Academic Reading Soru Türü
Questions and Answers for Task 1 Matching Features
Questions and Answers for Task 2 Table Completion
Questions and Answers for Task 3 Flow-Chart Completion
Questions and Answers for Task 4 Identifying Information True/False/Not Given
Questions and Answers for Task 5 Matching Headings
Questions and Answers for Task 6 Matching Sentence Endings
Questions and Answers for Task 7 Multiple Choice More Than One Answer
Questions and Answers for Task 8 Multiple Choice One Answer
Questions and Answers for Task 9 Note Completion
Questions and Answers for Task 10 Sentence Completion
Questions and Answers for Task 11 Summary Completion Selecting From a List
Questions and Answers for Task 12 Summary Completion Selecting Words

IELTS General Reading Sınav İçeriği

IELTS Reading - General Training test 3 ana bölümden oluşur.

 • IELTS Reading - Genel sınavında 3 metin verilir
 • Sınav süresi 60 dakikadır ve 40 soru sorulur
 • 1. bölüm "social survival" olarak adlandırılır. Bu bölümde karşılaşılan metinler gündelik hayatta karşınıza çıkabilecek metinlerden oluşur. Kısaca gündelik hayatta ihtiyaç duyulacak metinlerdir. Örneğin; Duyurular, reklamlar veya zaman tabloları (tren saatleri gibi).
 • 2. bölüm "workplace survival" olarak adlandırılır. Bu bölümde karşılaşılan metinler iş hayatında karşınıza çıkabilecek metinlerden oluşur. Örneğin, iş tanımları, sözleşmeler, personel gelişimi ve eğitim materyalleri gibi.
 • 3. bölün, "general reading" olarak adlandırılır. İlk 2 metne göre daha karmaşık bir yapıdadır. Metinler genelde tanımlayacı yada bilgilendiric yapıdadır. Ve metinler daha çok insanın ilgili olduğu popüler gazeteler, kitaplar, dergiler ve kitaplardan alıntılanmıştır.

IELTS General Reading Soru Formatları

General Reading Soru Formatları Açıklamaları
Task Type 1 - Multiple Choice Çoktan seçmeli şıklı sorulardır. Genellikle sorularda 4 şıktan (A, B, C, D) doğru cevabı veya 5 şıktan (A, B, C, D, E) 2 doğru cevabı veya 7 şıktan (A, B, C, D, E, F, G) 3 doğru cevabın bulunması istenir. Sorular cümle tamamlama yada soru tamamlama şeklinde olabilir.
Task Type 2 - Identifying Information Hepimizin bildiği Doğru - Yanlış sorularıdır. Ama tek bir farkla! Sorularda okuma parçası ile ilgili bir tanımlama veya açıklama yapılır ve adaylara "TRUE", "FALSE", veya "NOT GIVEN" olarak cevap vermesi istenir. "False - Not Given" seçenekleri genelde en fazla yanlış yapılan soru tiplerinin başında gelir. Dikkat edin; "False" - Metinde verilen anlatımın cevaptakinin tam tersi olması gerekir. "Not Given" - Metinde tam verilmemiş yada çelişkili olarak verilmiş anlatımlar için kullanılır.
Task Type 3 - Identifying Writer's Views/Claims Evet - Hayır - Belirtilmemiş cevapları olan sorularıdır. Sorularda yazarın düşüncesi veya talebi ile ilgili bir görüş verilir ve adaylara "YES", "NO" veya "NOT GIVEN" olarak cevap vermesi istenir. Dikkat edin; "No" - Yazarın bu görüşe katılmaması gerekir. "Not Given" - Yazarın görüşünün çelişkili veya belirtilmemiş olması gerekir.
Task Type 4 - Matching Information Bilgi eşleştirme. Harfler ile belirtilmiş metinlerden sorulan sorulardır. Soruda istenilen bilginin hangi harfe denk geldiğini bulmanız ve cevap anahtarına sadece o harf kodunu yazmanız istenir. Şİstenilen bilgi, sebep, tanımlama, karşılaştırma, özet veya açıklama olabilir. Bazı metinlerde cevap birden fazla paragrafta veya harf kodunda olabilir. Bu gibi durumlarda birden fazla seçenek ile cevaplamanız gerektiği belirtilir.
Task Type 5 - Matching Headings Başlık eşleştirme. Genelde çoklu paragraflarla bölünmüş metinlerde kullanılır. Adaylara bir başlık listesi verilir ve başlıkların hangi paragrafa uyumlu olacağını belirlenmesi istenir.
Task Type 6 - Matching Features Özellikleri veya bilgileri eşleştirme. Adaylara verilen sorularda metin içerisinde geçen özellikleri veya bilgileri eşleştirmeleri istenir. Örneğin, metin olarak verilen bir araştırmacı grubun çalışmalarını isimleri veya araştırma tarihleri ile eşleştirmeleri istenebilir. Eğer bir cevapta birden çok cevap istenirse soru alanında belirtilir.
Task Type 7 - Matching Sentence Endings Cümle tamamlama veya birleştirme. Adaylara metinde geçen bir cümlenin yarısı verilerek, seçenekler arasından en uygun seçenekle tamamlaması istenir. Tamamladığınız cümlenin metinde geçen cümle ile aynı anlamda olmasına dikkat etmeniz gerekir.
Task Type 8 - Sentence Completion Cümle tamamlama. Adaylara okuma parçasından bir bölüm verilir ve verilen kelime listesi ile cümleleri tamamlaması istenir. Cevaplarda, kaç kelime kullanmanız gerektiği belirtilir. Örneğin soruda "ONE WORD ONLY" veya "NO MORE THAN TWO WORDS" yazıyorsa ve cevap olarak istenilenden daha fazla kelime yazılmışsa soru yanlış olarak değerlendirilir. Kısaltılmış kelimeler sorulmaz. Tireli kelimeler yani hyphenated words (Örnek: flow-chart) tek kelime olarak sayılır. Sorular metindeki sırası ile sorulur. Püf noktası, 1. sorunun cevabı 2. sorunun cevabından sonra değildir.
Task Type 9 - Summary, Note, Table, Flow-Chart Completion Adaylara, okuma parçasından alıntılanan bir özet parça verilir ve metinde veya şemada yer alan bilgiler ile tamamlanması istenir. Özet olarak verilen kısım genelde metnin tamamı değildir. Farklı bölümlerinden alınmış cümleler, notlar veya bir tablodaki bilgileri tamamlama şeklinde verilebilir. Cevaplar metindeki sıra ile aynı olmayabilir. Cevaplarda kaç kelime kullanmanız gerektiği belirtilir. Fazla veya eksik kelime kullanmak cevabın yanlış olarak değerlendirilmesini sağlar.
Task Type 10 - Diagram Label Completion Diyagram etiketleme. Metinde verilen bir tanımlamaya veya açıklamaya göre diyagram üzerindeki etiketlerin tamamlanması istenir. Cevaplarda kaç kelime kullanmanız gerektiği belirtilir. Fazla veya eksik kelime kullanmak cevabın yanlış olarak değerlendirilmesini sağlar.Diyagram bir makinenin aksamlarını gösteren bir şema veya bir binanın planını gösteren bir plan olarabilir. Bu tip sorular genelde tanımlama içeren metinler ile birlikte sorulur.
Task Type 11 - Short Answer Questions Kısa cevaplı sorular. Metinde verilen bilgler ışığında kısa cevaplanan soru formatıdır. Cevaplarda kaç kelime kullanmanız gerektiği belirtilir. Fazla veya eksik kelime kullanmak cevabın yanlış olarak değerlendirilmesini sağlar. Cevaplarda rakamlar kullanılabilir, kısaltılmış cümleler sorulmaz ve tireli kelimeler yani hyphenated words (Örnek: flow-chart) tek kelime olarak sayılır.

IELTS General Reading Soru Örnekleri - General Reading Samples

IELTS General Reading sınavında çıkmış soru türlerini PDF formatında aşağıda bulabilirsiniz.

General Reading Sorular ve Cevapları (PDF) General Reading Soru Türü
Questions and Answers for Task 1 Flow-Chart Completion
Questions and Answers for Task 2 Identifying Information
Questions and Answers for Task 3 Matching Information
Questions and Answers for Task 4 Matching Features
Questions and Answers for Task 5 Matching Headings
Questions and Answers for Task 6 Note Completion
Questions and Answers for Task 7 Sentence Copletion
Questions and Answers for Task 8 Short Answer Questions
Questions and Answers for Task 9 Summary Completion
Questions and Answers for Task 10 IDentifying Information 2
Hemen Bilgi Al!