IELTS Writing Sınav İçeriği

IELTS Writing Sınav Formatı
IELTS Writing Sınav İçeriği

IELTS Writing Sınav İçeriği

IELTS Writing Nedir?

IELTS Writing, IELTS sınavının 4 ana bölümünden bir tanesidir. IELTS Writing'de, adaylara belirtilen konular üzerine bir deneme veya kompozisyon (essay) yazmaları için 2 adet soru verilir. Bu sorular, IELTS Writing Task 1 ve IELTS Writing Task 2 olarak adlandırılır. IELTS Academic ve IELTS General için Writing sınav içeriği ve formatı farklıdır. IELTS Writing 2 aşamalıdır;

 • Writing Task 1 - Sınav süresi 20 dakikadır. Ve minimum 150 kelime yazmanız istenir.
 • Writing Task 2 - Sınav süresi 40 dakikadır. Ve minimum 250 kelime yazmanız istenir.

IELTS Writing sınavında, yukarıda da belirttiğimiz üzere 60 dakika içerisinde 2 essay yazmanız istenir. Sınavın amacı kısaca söyledir; adayların İngilizce bilgisi yazılan makalede kullanılan kelime bilgisi ve bağlaçlar, dil bilgisi çeşitliliği ve doğru kullanımı, cümlelerin anlamları, akıcılık ve tutarlılık gibi kriterlere göre değerlendirilir. IELTS Writing puan hesaplamasında aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir;

 • Task Tamamlanması (Task 1 için)
 • Task'a verilen yanıt (Task 2 için)
 • Akıcılık ve Tutarlılık
 • Vocabulary - Kelime Bilgisi
 • Dilbilgisi Çeşitliliği ve Doğru Kullanım

IELTS Writing Hakkında Bilgiler

IELTS Writing Detaylar
Sınav Türü IELTS Academic veya IELTS General
Sınav Formatı Kağıt Üzerinden IELTS veya Bilgisayar Üzerinden IELTS
Soru Sayısı 2
Süre Writing Task 1 - 20 dakika
Writing Task 2 - 40 dakika (Toplam 60 dakika*)
Görevler / Tasks Writing Task 1 - 20 dakika içerisinde en az 150 kelimelik bir yazı yazmanız istenir.
Writing Task 2 - 40 dakika içerisinde en az 250 kelimelik bir yazı yazmanız istenir.
Cevaplar Cevap kağıdına yazılması gerekir. Cevap kağıdına alınan notlar cevap olarak kabul edilmez. Soru kağıdına not alınabilir veya karalama olarak kullanılabilir. Fakat, soru kağıtları sınav salonundan çıkartılmadığı için sınavı değerlendiren IELTS uzmanları bu notları göremez.

* IELTS Writing sınavı toplamda 60 dakika sürer. Writing Task 1 için 20 dakika, Writing Task 2 için 40 dakika süre verilir. İki bölüm için ayrılan süreler adayın kontrolü altındadır. Writing Task 1 için ayrılan 20 dakikanın sonunda, Writing Task 2'ye geçilmesi tavsiye edilir.

IELTS Academic Writing Sınav İçeriği

IELTS Academic Writing sınavında sorulan konular üniversite ve master gibi akademik eğitim alacak öğrencilerin genel ilgisine hitap eden konulardır.

IELTS Academic Writing sınavında 2 task mevcuttur; Writing Task 1 ve Writing Task 2;

IELTS Academic Writing Task 1 İçeriği

IELTS Writing Task 1'de adayların 20 dakika süresi vardır ve en az 150 kelimelik bir yazı yazması istenir. Yazı dilinizin formal yani resmi bir dil olması tavsiye edilir.

Writing Task 1'de karşınıza bir grafik, tablo, çizelge veya diyagram çıkar. Bu bölümde, kendi kelimelerinizi kullanarak, frafik, tablo, çizelge veya diyagramda verilen bilgileri tanımlamanız veya açıklamanız istenir. Bu kısımda karşınıza bir işlem sürecini adımları ile tanımlamanız, bir süsürecin aşamalarını açıklamanız, bir şeyin nasıl çalıştığını açıklamanız veya tanımlamanız, veya bir neyseyi veya bir etkinliği tanımlamanız veya tarif etmeniz istenebilir.

Writing Task 1'de adaylara tanımlamaları veya açıklamaları için 1'den fazla grafik, harita veya tablo verilebilir. Ya da bir makinenin, parçanın diyagramı veya bir süreçle ilgili bir diyagram verilerek nasıl çalıştığının açıklanması istenebilir. Bu bölümde, yazı dilinin akademik veya yarı resmi olarak yazılması gerekir. Yazıda diyagramda gösterilen en önemli ve ilgili noktaların açıklanması gereklidir. Baız küçük noktaları veya detayları yazı dışında bırakabilirsiniz. Yazınızı cevap kağıdına yazmanız gerektiğini unutmayın.

Not: Writing Task 1 için soru tipleri ve örnek sorular için bknz. : IELTS Academic Writing Task 1

IELTS Academic Writing Task 1 İpucu

 • 20 Dakika Kuralı: Bu bölüme 20 dakikadan fazla süre ayrılmaması tavsiye edilir.
 • 150 Kelime Kuralı: Writing Task 1'de minimum 150 kelimeden oluşan bir yazı yazılması tavsiye edilir. 150 kelimenin altında yazarsanız puanınız kırılır. Çok uzun yazarsanız, Task 1'e daha fazla zaman harcayacağınız anlamına geleceği için, Writing Task 2'ye yeterli zaman ayıramayabilirsiniz.
 • Puan Değerlendirmesi: Writing Task 1'nin değerlendirme puanının, Writing Task 2'in tam yarısı olduğunu unutmayın.
 • Writing Task 1: Bu görev, bir grafik, çizelge, tablo veya diyagramdaki en önemli ve ilgili bilgileri ve eğilimleri belirleme ve dili akademik bir tarzda doğru bir şekilde kullanarak iyi organize edilmiş bir genel bakış sunma yeteneğini değerlendirir.

IELTS Academic Writing Task 2 İçeriği

IELTS Writing Task 2'de adayların 40 dakika süresi vardır ve verilen konu başlığı üzerine en az 250 kelimelik bir yazı yazması istenir. Yazı dilinizin formal yani resmi bir dil olması tavsiye edilir. Cevaplar, ilgili konuların söylemsel bir değerlendirmesi olmalıdır. Sınava girenler, görevi dikkatlice okuduklarından ve tam ve ilgili bir yanıt verdiklerinden emin olmalıdır. Örneğin, konu bilgisayarların belirli bir yönü ise, yanıtlarında bu yönüne odaklanmalıdırlar. Genel olarak bilgisayarlar hakkında yazmamalılar. Yazınızı cevap kağıdına yazmanız gerektiğini unutmayın.

IELTS Academic Writing Task 2 İpucu

 • 40 Dakika Kuralı: Bu bölüme 40 dakikadan fazla süre ayrılmaması tavsiye edilir.

 • 250 Kelime Kuralı: Writing Task 2'de minimum 250 kelimeden oluşanbiz yazı yazılması tavsiye edilir. 250 kelimenin altında yazarsanız puanınız kırılır. Çok uzun yazarsanız, yazınızı kontrol etmek ve düzeltmek için zamanınız kalmayacağı için hatalarınızı düzeltemeyebilirsiniz.

 • Puan Değerlendirmesi: Writing Task 2'nin değerlendirme puanının, Writing Task 2'in tam 2 (iki) katı olduğunu unutmayın.

 • Off Topic Kuralı: Yanıtınız konu dışıysa veya yazınız tam veya bağlantılı metin olarak yazılmazsa off-topic olarak değerlendirilerek puanınız ciddi olarak kırılacaktır. Örneğin, yanıtın herhangi bir bölümünde madde işareti kullanılması veya not formu nda yazılması gibi durumlarda puan kırılır. Plagiarism (İntihal - yani başka bir kaynaktan kopyalama) için ciddi şekilde cezalandırılacaklar.

 • Writing Task 2: Bu görev, fikirleri desteklemek ve dili doğru kullanmak için kanıtlar veya örnekler vererek açık, ilgili, iyi organize edilmiş bir argüman sunma yeteneğini değerlendirir.

IELTS General Writing Sınav İçeriği

IELTS General Writing sınavında sorulan konular genel ilgi alanındadır.

IELTS General Writing sınavında 2 task mevcuttur; Writing Task 1 ve Writing Task 2;

IELTS General Writing Task 1 İçeriği

IELTS General, Writing Task 1 sınavında, adaylardan mektup yazmaları istenir. Writing Task 1 en az 150 kelimelik yazılmalıdır. Yazı dili resmi olmayan, yarı resmi veya resmi bir metin olarak yazılabilir. Örneğin, bir arkadaşa mektup yazarken resmi olmayan bir dil kullanılırken, bir yöneticeye mektup yazarken yarı resmi veya resmi bir dil kullanılmalıdır.

Writing Task 1'de yazılması geren mektubun içeriği genelde yagın olarak karşımıza çıkan günlük durumlardır. Örneğin; bir okul görevlisine okullun konaklaması ile iligli sorunları yazmak, işverene yaşanan zaman yönetimi sorunları hakkında yazmak, yerel bir gazateye bir mektup yazmak, evde yaşanan ısıtma veya soğutma problemleri ile ilgili ev sahibine mektup yazmak gibi.

Writing Task 1'de yazılacak olan mektupta mutlaka belirtilmesi gereken bilgiler soruda verilmektdir. YaOkuyucularına uygun ve yazma amaçlarına ulaşmalarına yardımcı olacak bir tarzda yazmaları gerekir, ör. bir arkadaşa yazmak (gayri resmi) veya bir yöneticiye yazmak (yarı resmi veya resmi). Mektupda adres yazmaya gerek yoktur.

IELTS General Writing Task 1 İpucu

 • 20 Dakika Kuralı: Bu bölüme 20 dakikadan fazla süre ayrılmaması tavsiye edilir.
 • 150 Kelime Kuralı: Writing Task 1'de minimum 150 kelimeden oluşan bir yazı yazılması tavsiye edilir. 150 kelimenin altında yazarsanız puanınız kırılır. Çok uzun yazarsanız, Task 1'e daha fazla zaman harcayacağınız anlamına geleceği için, Writing Task 2'ye yeterli zaman ayıramayabilirsiniz.
 • Off Topic Kuralı: Yanıtınız konu dışıysa veya yazınız tam veya bağlantılı metin olarak yazılmazsa off-topic olarak değerlendirilerek puanınız ciddi olarak kırılacaktır. Örneğin, yanıtın herhangi bir bölümünde madde işareti kullanılması veya not formu nda yazılması gibi durumlarda puan kırılır. Plagiarism (İntihal - yani başka bir kaynaktan kopyalama) için ciddi şekilde cezalandırılacaklar.
 • Puan Değerlendirmesi: Writing Task 1'nin değerlendirme puanının, Writing Task 2'in tam yarısı olduğunu unutmayın.
 • Writing Task 1: Bu görev, İngilizce mektup yazma kurallarını takip etme (yani bilgiyi hangi sırayla koymalı, hangi stilde kullanmalı, bir mektuba nasıl başlamalı ve bitirmeli), dili doğru ve uygun şekilde kullanma ve bilgileri yapısal ve anlamsal tutarlı bir şekilde organize etme ve bağlama becerisini değerlendirir.

IELTS General Writing Task 2 İçeriği

IELTS General Writing Task 2'de adaylar, sorulan konu üzerine en az 250 kelimelik yarı resmi veya tarafsız söylemsel bir kompozisyon yazarlar. Bu bölümde, bir bakış açısı, argüman veya problem hakkında bilgi verilir. Daha sonra, adaylara bunun nasıl tartışılacağını söylerler; Örneğin; genel olgusal bilgiler sağlamayı, bir çözümün ana hatlarını çizmeyi ve/veya bir çözüm sunmayı, bir görüşü gerekçelendirmeyi, kanıt ve fikirleri değerlendirmeyi içerebilir.

Writing Task 2'de sorulan konular genel ilgi alanlarını kapsar. Örneğin; çocukların boş zaman aktiviteleri eğitici olmalı mı, aileler neden eskisi kadar yakın değiller ve nasıl yakınlaştırılabilir, çevre sorunları nasıl çözülebilir, yaşlıların bakımını kim ödemeli, halka açık yerlerde sigara içmenin yasaklanması gerekip gerekmediği gibi.

Bu bölümde, Writing Task 2'de verilen görevleri dikkatli bir şekilde tamamladığınızdan ve tam ve ilgili bir yanıt verdiğinizden emin olmalısınız. Fikirlerinizin net bir şekilde düzenlendiğini ve argümanlarınızın ilgili örneklerle veya kanıtlarla desteklediğinden emin olmalısınız. Bu bölümde kendi tecrübe ve deneyimlerinizi ekleyebilirsiniz.

IELTS General Writing Task 2'de daha soyut ve karmaşık fikirleri iletebilmeniz ve bir dizi kelime ve dilbilgisi yapıları kullanabilmeniz gerekir.

IELTS General Writing Task 2 İpucu

 • 40 Dakika Kuralı: Bu bölüme 40 dakikadan fazla süre ayrılmaması tavsiye edilir.
 • 250 Kelime Kuralı: Writing Task 2'de minimum 250 kelimeden oluşanbiz yazı yazılması tavsiye edilir. 250 kelimenin altında yazarsanız puanınız kırılır. Çok uzun yazarsanız, yazınızı kontrol etmek ve düzeltmek için zamanınız kalmayacağı için hatalarınızı düzeltemeyebilirsiniz.
 • Puan Değerlendirmesi: Writing Task 2'nin değerlendirme puanının, Writing Task 2'in tam 2 (iki) katı olduğunu unutmayın.
 • Off Topic Kuralı: Yanıtınız konu dışıysa veya yazınız tam veya bağlantılı metin olarak yazılmazsa off-topic olarak değerlendirilerek puanınız ciddi olarak kırılacaktır. Örneğin, yanıtın herhangi bir bölümünde madde işareti kullanılması veya not formu nda yazılması gibi durumlarda puan kırılır. Plagiarism (İntihal - yani başka bir kaynaktan kopyalama) için ciddi şekilde cezalandırılacaklar.
 • Writing Task 2: Bu görev, İngilizce söylemsel yazma kurallarını takip etme (yani, bilgiyi hangi sıraya koymalı, hangi stili kullanmalı, söylemsel yazmaya nasıl başlamalı ve bitirmeli, nasıl paragraf yazmalı), bilgiyi yapısal ve anlamsal tutarlı bir şekilde organize etme ve bağlama ve dili kullanma becerisini değerlendirir.

Not: IELTS Writing puan hesaplamasında Writing Task 2 katkısı Writing Task 1'in 2 katıdır.

IELTS Writing Sınav İçeriği yazımızı faydalı bulduysanız, aşağıdaki makaleleride okumanızı tavsiye ederiz;

Detaylı bilgi için "Telefonunuzu Bırakın" Sizi Arayalım!

Hemen Bilgi Al!