IELTS General Sınavı

IELTS General Sınav İçeriği
ielts general nedir

IELTS General Nedir?

IELTS, İngilizce dil yeterliliğini farklı amaçlar için uluslararası alanda ölçen bir dil sınavıdır.

IELTS General (IELTS Genel Eğitim) iş deneyimi için İngilizce konuşulan bir ülkeye gitmek, yükseköğrenim dışında eğitim amacı ile veya göçmenlik amacı ile İngilizce konuşulan bir ülkeye gitmek isteyenler için İngilizce dil yeterliliğini ölçmek için uygulanan ve uluslararası geçerliliği olan bir İngilizce dil sınavıdır.

IELTS General, İngilizce yeterliliğinizi pratik ve günlük yaşam alanında ölçer. IELTS General sınavında sorular ve metinler hem sosyal hayat hem de iş hayatı hakkındadır.

IELTS General sınavı, İngilizce konuşulan bir ülkede öğretim görmek (üniversite eğitimi hariç), iş hayatı için yeterli İngilizce sahip olunup olmadığını görmek, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelerden birine göçmenlik başvurusunda bulunmak isteyen adayların İngilizce seviyesini ölçer.

IELTS Genel Eğitim - IELTS General sınav sonucu 2 (iki) yıl geçerlidir.

IELTS General - IELTS Genel Eğitim sınavı sonucu son yıllarda ülkemizde çok popüler olan pilotluk eğitimi için istenen İngilizce yeterlilik belgesi olarak da kabul edilmektedir. Özellike THY Pilot Alımı ilanlarına başvuruda bulunmak için IELTS General sınav sonuç belgesine ihtiyaç vardır.

Türk Hava Yollarının Yetiştirilmek üzere Pilot Alımı ilanı detayları için Bknz. THY Pilot Alımı

Hızlı Linkler


IELTS General | IELTS Genel Eğitim Sınav İçeriği

IELTS General Sınav içeriği hakkında detaylı bilgi aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Sınav Bölümü Sınav İçeriği Sınav Süresi
Dinleme | Listening 4 Dinleme parçasından oluşur 30 dakika
Okuma | Reading 3 Okuma bölümünden oluşur. 60 dakika
Writing | yazma En az 150 kelimeile yazılması gereken bir mektup ve en az 250 kelime kullanılarak yazılacak kısa bir makale vardır 60 dakika
Konuşma | Speaking Kısa sorular, bilinen bir konuda ayrıntılı konuşma ve yapılandırılmış bir tartışmadan oluşur. 11 - 14 dakika

IELTS General Sınav İçeriği

IELTS Listening | IELTS Dinleme Sınav İçeriği

IELTS General, tabloda belirtildiği gibi İngilizce bilginizi 4 beceride ölçer. IELTS General sınavı, Listening bölümü ile başlar. IELTS Listening bölümü toplamda 4 monolog ve karşılıklı daha önceden kaydedilmiş konuşmadan oluşur. IELTS Akademik ve Genel Eğitim sınavlarıdaki IELTS Listening/Dinleme bölümleri ortaktır.

Listening bölümünde size toplamda 30 dakika süre verilir ve 4 farklı dinleme parçası dinletilir. Dikkat, dinleme parçaları yalnız 1 kez çalınacaktır. Bu bölümde yapmanız gerekenler size dinleme parçasında sıra ile verilir. Dikkat etmeniz gereken husus, size aksi söylenmediği sürece soru kitapçıklarını açılmamalıdır.

İlk dinleme parçasından önce size belirli bir süre verilir ve bu süre içerisinde ilk dinleme parçası ile ilgili hangi sorulara bakmanız gerektiği söylenir. Bu süre içerisinde sorulara göz gezdirmeniz listening parçasından cevapları seçmenizi kolaylaştıracaktır. Listening Section 1 bölümünde ilk soru örnek olması açısından cevaplandırılmıştır. Listening Section 1 bittiğinde size cevaplarınızı kontrol etmeniz için 30 sn süre verilir.

IELTS Listening bölümü hakkında bilmeniz gerekenler;

  • Size verilen kitapçıkları söylenene kadar açmayın.
  • Adınızı, soyadınızı ve aday numaranızı sayfanın üst bölümünde belirtilen yere yazın.
  • Listening parçalarını dinlerken, cevaplarınızı soru kağıdına yazın.
  • Listening sınavında tüm sorulara bakmanıza gerek yoktur. Her bölüm (section) öncesinde bakmanız gereken sorular size bildirilecektir.
  • Testin sonunda size ayrıca cevaplarınızı "cevap kağıdı"na geçirmeniz için 10 dakika süre verilecektir.
  • Cevap kağıdına geçirirken kurşun kalem kullanın.

IELTS Listening Soru Formatı

IELTS Listening bölümünde sorular sorular çoktan seçmeli, eşleştirme, plan/harita/diagram işaretleme, form doldurma, not tamamlama, tablo tamamlama, akış şemasını tamamlama, özet tamamlama, cümle tamamlama ve kısa cevaplar şeklinde olabilir.

IELTS Listening Bölümünde Kaç Soru Var?

IELTS Listening bölümünde toplamda 40 soru bulunmaktadır.

IELTS General Reading | IELTS General Okuma Sınav İçeriği

IELTS General Sınavı Reading/Okuma bölümü ile devam eder. IELTS General Reading (Genel Eğitim Okuma) bölümünde tamamlanması gereken görevler 3 bölümde istenir. (IELTS Reading Section 1 / IELTS Reading Section 2 / IELTS Reading Section 3) IELTS General Reading bölümünde verilen okuma parçaları uyarılardan, reklamlardan, gazetelerden, kullnaım kılavuzlarından, kitaplardan veya dergilerden alınan veya bu kaynaklardan derlenen özgün metinlerdir.

IELTS General Reading bölümü 3'e bölünmüştür;

  • Bölüm 1'de iki ya da üç adet kısa olgusal metin vardır.
  • Bölüm 2'de iş dünyası ile ilgili iki adet kısa olgusal metin vardır.
  • Bölüm 3'de genel bir konuda diğerlerinden daha uzun ve daha karmaşık bir metin vardır.

IELTS General Reading Sınav (Genel Eğitim Okuma) içeriğinde metinler, tanımsal ve bilgilendirme üzerinedir.

IELTS Reading Soru Formatı

IELTS General Reading/GenelOkuma bölümünde sorular çoktan seçmeli, bilgiyi tespit etme (True/False/Not Given), yazarın görüşlerini tespit etme (Yes/No/Not Given), bilgi eşleştirme, başlık eşleştirme, özellkleri eşleştirme, cümle sonlarını eşleştirme, cümle tamamlama, özet tamamlama, not tamamlama, tablo doldurma, akış şeması doldurma, diagram doldurma ve kısa cevaplar şeklinde olabilir.

IELTS General Reading Bölümünde Kaç Soru Var?

IELTS General Reading bölümünde toplamda 40 soru bulunmaktadır.

IELTS General Writing | IELTS Genel Yazma Sınav İçeriği

IELTS Genel Sınavının son bölümü Writing/Yazma (Essay) bölümüdür. IELTS Speaking/Konuşma sınavı ayrı yapılacağı için sınav Writing/Yazma bölümü ile son bulur.

IELTS General Writing / Genel Yazma bölümünde sınava giren adaylara 2 görev verilir. Görevlerden birincisi IELTS General Writing Task 1 ve diğeri de IELTS General Writing Task 2'dir. Bu iki görevin tamamlanması için toplamda 60 dakika süre verilir.

IELTS General Writing Task 1'de adaylara bir durum ile ilgili mektup ile bilgi istemeyi veya durumu anlatmayı isteyen bir görev verilir. Adaylardan konuyu karşılıklı yazışmaya dökmesini, olgusal bilgilerin ele alınmasını veya talep edilmesini, ihtiyaçların dile getirilmesini, hoşlanınlanları ve ya hoşlanılmayanları, istekleri ve istemediklerinin belirtilmesini, kişisel fikirlerin beyan edilmesini ve şikayetlerin dile getirilmesi gibi bilgilerin en az 150 sözcük kullanılarak yazıya dökülmesi istenir. Ve buna göre puanlama yapılır. Writing Task 1'in tamamlanması için 20 dakika verilir.

IELTS General Writing Task 2'de adaylardan en az 250 sözcük kullanarak kısa bir makale yazması istenir. Writing Task 2'de verilen konu bir görüş açısı, tartışma veya problemden oluşur. Adaylardan probleme çözüm üretmesi, fikir suması veya verilen fikri haklı çıkartması, karşılaştırması, kanıt sunması veya fikri veya olayı çürütmesi, fikirleri değerlendirmesi veya karşıt fikir sunması beklenir. Adayların bu yazımı IELTS General Writing'e uygun yazma becerilerine göre puan verilir. Writing Task 2'in tamamlanması için 40 dakika verilir.

IELTS General Writing Task 2'nin puan olarak katkısı Writing Task 1'in 2(iki) katıdır.

IELTS Speaking | IELTS Speaking

IELTS Speaking sınavı hem IELTS Academic (IELTS Akademik) hem de IELTS General (IELTS Genel Eğitim) sınavlarında ortakdır. IELTS Speaking sınavında, bir IELTS sınav uzmanı ile yüz yüze sohbet edeceksiniz. IELTS Speaking sınavı toplamda 11-14 dakika sürmektedir. IELTS Speaking sınavına kısa sorular, bilinen bir konuda ayrıntılı konuşma ve yapılandırılmış bir tartışma dahildir.

IELTS Speaking sınavı 3 bölümden oluşur toplamda 11-14 dakika sürmektedir.

Part 1: IELTS Sınav Uzmanı size kendini tanıtacak ve kendinizi tanıtmanızı ve kimliğinizi doğrulamanızı isteyecektir Size ailenz, eviniz, işiniz ve hobileirniz gibi genel olarak sizin hakkınızda sorular soracaktır.

Part 2: IELTS Sınav uzmanı size, konuşmanız istenen bir konu ve konuşmanıza dahil etmeniz gereken noktaları veren bir görev kartı verecektir. Ve size düşünmeniz için 1 dakika süre verilecektir. Daha sonra sizden konu ile alakalı 1-2 dakika boyunca konuşmanız talep edilecektir. Konuşmanız bittikten sonra, IELTS sınav uzmanı aynı konu ile ilgili 1-2 soru soracaktır.

Part 3: IELTS Sınav Uzmanı Part 2 deki konu ile ilgili sorular soracaktır. Bu bölüm size karşılıklı olarak fikirleri tartışma fırsatı vermek için planlanmıştır.

IELTS General Sınav Ücreti

IELTS Genel Sınav ücreti dönemsel olarak değişmektedir. Güncel IELTS sınav ücretini öğrenmek için;

Bknz. IELTS Sınav Ücreti

IELTS General Sınav Tarihleri

IELTS Genel Sınav tarihleri ve yerleri dönemsel olarak değişmektedir. Güncel IELTS sınav tarihlerini öğrenmek için Bknz. IELTS Sınav Tarihleri

IELTS General Puan Hesaplama

IELTS Genel puan hesaplaması doğru cevaplarınıza göre değişkenlik göstermektedir. IELTS Genel Puan Hesaplamanınızı öğrenmek için Bknz. IELTS Puan Hesaplama

IELTS General Hazırlık

IELTS Hazırlık için farklı seviyelerde farklı eğitim metodları uygulamaktayız. Öncelikle İngilizce seviyeniz IELTS'e nasıl hazırlanmalı konusunda bir fikir verecektir. Ayrıca hedef puanınız da IELTS Hazırlık konusunda nasıl bir eğitim almanız gerektiğini belirten bir kriterdir. IELTS Hazırlık eğitimlerimiz IELTS grup kursları, mini grup kursları ve IELTS özel ders olarak verilmektedir.

Eğer "IELTS Hazırlık" için nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız öncelikle İngilizce seviyenizi test etmenizi öneririz. Ya da "IELTS nedir?" diye soruyorsanız, her cuma Ücretsiz olarak yapılan IELTS Deneme Sınavına katılabilirsiniz. IELTS Deneme ile ilgili detaylı bilgi için;

Bknz. Ücretsiz IELTS Deneme Sınavı

IELTS General Sınav Örnekleri

IELTS Genel Örnekleri için Bknz. IELTS Örnek Sınavlar

IELTS General Sınav Kaydı Nasıl Yapılır?

IELTS General sınav başvurunuzu ekteki formu doldurarak hızlıca yapabilirsiniz:


Detaylı bilgi için "Telefonunuzu Bırakın" Sizi Arayalım!

Hemen Bilgi Al!