IELTS PUANLAMA SİSTEMİ

IELTS Puanı Nasıl Hesaplanır?
IELTS Puanı Nasıl Hesaplanır

IELTS Puanlama Sistemi

British Town Şişli
6738

IELTS Puanlama Sistemi

IELTS Sınavına giren adaylara 1’den 9’a kadar olan puanlamaya göre bir puan verilir.

IELTS sınavı 4 ana bölümden yapıldığı için puanlarda 4 farklı alanda (band) verilir. Sınav bölümleri Listening (Dinleme), Reading (Okuma), Writing (Essay- Yazma) ve Speaking (Konuşma) bölümlerinden oluşur. Her bir alandan (band) alınan puan ortalaması size IELTS Overall Band Score sonucunu verir.

IELTS puanı hesaplanırken her bir bölüm için 1'den 9'a kadar olan puan cetvelinden sınav sonucunuza göre bir puan verilir. Örneğin: Listening 6.0, Reading 5.5, Writing 5.5 ve Speaking 5.0 alındıysa;

Overall Score hesaplanması için 4 bölümden aldığınız puanlar toplanır (6 + 5.5 + 5.5 + 5 = 22) ve ortalamasını almak için yine 4'e bölünür (22/4 = 5.5). Bu durumda IELTS puan hesaplaması 5.5 olarak tespit edilir.

Eğer Overall Band Score sonucunuz küsürlü çıkarsa yuvarlama sistemi devreye girer ve aşağı veya yukarı yuvarlama yapılarak IELTS puanı hesaplanır.

1. Örneğin her alandan aldığınız puanların toplamı 23 ise; 23/4 = 5.75, bu durumda yukarı yuvarlama yapılır ve IELTS puan hesaplaması 6.0 olarak tespit edilir.

2. Örneğin her alandan aldığınız puanların toplamı 21 ise; 21/4 = 5.25, bu durumda aşağı yuvarlama yapılır ve IELTS puan hesaplaması 5.0 olarak tespit edilir.

IELTS Listening Puanı Nasıl Hesaplanır?

IELTS Listening Bölümü, IELTS Academic ve IELTS General sınavlarının ortak bölümüdür. Toplamda 40 soru vardır ve her soru bir (1) puan değerindedir. Doğru sayısına göre alınan puan IELTS Puan Ölçeğine dönüştürülür. IELTS Listening bölümünde yapılan doğru sayısına göre alacağınız puan şu şekilde olacaktır;

Band Score Doğru Sayısı
9 39 | 40 Doğru
8.5 37 | 38 Doğru
8 35 | 36 Doğru
7.5 32 | 34 Doğru
7 30 | 31 Doğru
6,5 26 | 29 Doğru
6,0 23 | 25 Doğru

Biz Sizi Arayalım!


IELTS Puan Ölçeği Nedir? Neyi İfade Eder?

IELTS PuanıPuan Açıklaması
9 | Expert UserDil üzerinde tam bir hakimiyeti vardır: uygun, doğru ve akıcı konuşma ve tam anlama becerisine sahiptir.
8 | Very Good UserDil üzerinde sadece sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar dışında tam bir hakimiyeti vardır. Bilgisi dahilinde olmayan konularda anlaşmazlıklar olabilir. Zor ve detaylı tartışmalarda başarılıdır.
7 | Good UserDil üzerinde bazı durumlarda olabilecek rastlantısal hatalar, uygunsuz kullanım ve yanlış anlamalar dışında eylemsel hakimiyeti vardır. Genellikle zor ve karmaşık dili iyi kullanır ve detaylı muhakemesini yapar.
6 | Competent UserBazı hatalar, uygunsuz kullanımlar ve yanlış anlamalar olmasına rağmen genellikle dili efektif kullanır. Yabancısı olmadığı konularda oldukça zor seviyedeki İngilizceyi kullanabilir.
5 | Modest UserHata yapmaya müsait olmasına rağmen birçok durumda genel anlamı çıkarabilir ve dil üzerinde kısmi bir hakimiyeti vardır. Bildiği bir konuda basit bir iletişim kurabilir.
4 | Limited UserBilgisi dahilinde olan durumlarda bile İngilizce becerisi limitlidir. Anlama ve ifade etmede sık sık problem yaşar. Karmaşık ve zor bir dili kullanamaz.
3 | Extremely Limited UserSadece çok iyi bildiği konuları anlayıp ifade edebilir. İletişimde sık sık zorluk yaşar.
2 | Intermittent UserEn basit bilgileri belirli kelimelerle ifade etmek bildigi konularda kısa formüller kullanmak ve acil ihtiyaçlarını belirtmek dışında gerçek iletişim kurmak mümkün değildir. Yazı ve konuşma İngilizcesini anlamakta zorluk çeker.
1 | Non UserBirkaç kelime dışında dili kullanma yeteneği yoktur.

IELTS Reading Puanı Nasıl Hesaplanır?

IELTS Sınavında Academic ve General olmak üzere iki farklı Reading Sınavı uygulanır. General IELTS Reading Bölümü IELTS Academic Reading bölümüne göre daha kolaydır. Ama General IELTS sınavında Academic sınava göre daha fazla doğru soru yapmanız beklenir. IELTS Reading bölümünde yapılan doğru sayısına göre alacağınız puan şu şekilde olacaktır;

Band Score IELTS Academic Doğru Sayısı IELTS General Doğru Sayısı
9 39 | 40 Doğru 40 Doğru
8.5 37 | 38 Doğru 39 Doğru
8 35 | 36 Doğru 37 | 38 Doğru
7.5 33 | 34 Doğru 36 Doğru
7 30 | 32 Doğru 34 | 35 Doğru
6,5 27 | 29 Doğru 32 | 33 Doğru
6,0 23 | 26 Doğru 30 | 31 Doğru

IELTS Writing Puanı Nasıl Hesaplanır?

IELTS Writing bölümünde 2 adet Writing Task yazılması istenir. IELTS General sınavında writing task (essay) verilen bir konu üzerinden istenirken, IELTS Academic writing tasklardan birinde size sunulan Chart (grafik) üzerinden essay yazmanız istenir.

IELTS Writing bölümünde, Listening ve Reading bölümlerinde olduğu gibi net puanlama yoktur. IELTS sınav uzmanları writing ( essay) değerlendirmesi yaparken;

  • Task Tamamlanması (Task 1 için)
  • Task'a verilen yanıt (Task 2 için)
  • Akıcılık ve Tutarlılık
  • Vocabulary - Kelime Bilgisi
  • Dilbilgisi Çeşitliliği ve Doğru Kullanım
gibi kriterleri gözönünde bulundurarak 1'den 9'a kadar bir puanlama yaparlar.

IELTS Writing Task 1 ve 2 puanlama kriterleri için tıklayınız.

Yani IELTS'den 6.0 almak için Akademik (IELTS Academic) sınavda 23 doğru yapmak gerekirken, Genel (ILETS General) sınavda ise 30 doğru yapmanız gerekir. IELTS Reading bölümünde yapılan doğru sayısına göre alacağınız puan şu şekilde olacaktır;

IELTS Speaking Puanı Nasıl Hesaplanır?

IELTS Speaking sınavında IELTS uzmanları Speaking kriterleirne göre puanlama yaparç Kriterler eşit olarak ağırlıklandırılır ve toplam puan bu bölümde alınan puanların ortalamasıdır. Speaking Sınavı kriterleri şöyledir;

  • Akıcılık ve Tutarlılık
  • Vocabulary - Kelime bilgisi
  • Dilbilgisi Çeşitliliği ve Doğru Kullanım
  • Telaffuz

IELTS Speaking puanlama kriterleri için tıklayınız.

17 Temmuz 2013'de ÖSYM Tarafından Açıklanan Denklik Tablosu

YDSIELTSTOEFL
1009.0120
958.5 114
908.0 108
857.5 102
807.0 96
756.5 90
706.0 84
655.5 78
605.0 72
554.5 66
504.0 60
453.5 54
403.0 48

Ayrıntılı Bilgi İçin: Yabancı Dil Sınavı Eşdeğerlikleri Pdf


Detaylı bilgi için "Telefonunuzu Bırakın" Sizi Arayalım!

Hemen Bilgi Al!