IELTS Değerlendirme Kriterleri 2024

ielts değerlendirme kriterleri

IELTS sınavı nasıl değerlendirilir? IELTS Writing Nasıl Değerlendirilir? IELTS Speaking Nasıl Değerlendirilir? IELTS Değerlendirme Kriterleri Nelerdir? IELTS Reading Nasıl Değerlendirilir?

IELTS Değerlendirme Kriterleri

IELTS sınavından daha iyi bir puan elde etmek için IELTS değerlendirme kriterlerini öğrenin. Değerlendirme kriterlerini anlamak, sınava daha iyi hazırlanmanıza ve daha yüksek puan almanıza yardımcı olur. Her bölümün değerlendirme kriterin biribirinden farklı olduğunu unutmayın.

IELTS sınavı 4 ana bölümden oluşur; Listening, Reading, Writing ve Speaking. Her bir bölümde, sınav performansınız 1'den 9'a kadar olan bir bant ölçeğinde değerlendirilir. Her bir sınavın değerlendirme kriteri birbirinden farklıdır. Sınavdan daha yüksek skor almak için her bir bant puanının nasıl değerlendirildiğini öğrenmek puanınızı yükseltecektir.


IELTS Writing Değerlendirme Kriterleri

IELTS Writing bölümünde Academic veya General sınavları için farklı içeriklerde 2 farklı writing task sorusu vardır. Bu bölümdeki görevler Writing Task 1 ve Writing Task 2 olarak verilir.

Her iki task içinde farklı "değerlendirme kriterleri" mevcuttur. Bu kriterlere "band descriptors" denir.

Writing Task 1 Değerlendirme Kriterleri Açıklaması
Task Achievement: Bu kriter, bir adayın görev setine ne kadar iyi yanıt verdiğini değerlendirir.
Coherence and Cohesion: Bu kriter, bir adayın makaleyi ve fikir akışını ne kadar iyi organize ettiğini değerlendirir.
Lexical Resource: Bu kriter, bir adayın fikirlerini ifade etmek için çeşitli kelimeleri ne kadar iyi kullandığını değerlendirir.
Grammar Range and Accuracy: Bu kriter, bir adayın gramer yapılarını ne kadar doğru kullandığını değerlendirir.
Overall Score: Bu kriter, yazının genel kalitesini değerlendirir ve yukarıdaki dört kriterin ortalamasına dayanır.
Writing Task 2 Değerlendirme Kriterleri Açıklaması
Task Response: Bu kriter, bir adayın görevi tam olarak ele alıp almadığını ve istemdeki tüm soruları yanıtlayıp yanıtlamadığını değerlendirir.
Coherence and Cohesion: Bu kriter, bir adayın makaleyi ve fikir akışını ne kadar iyi organize ettiğini değerlendirir.
Lexical Resource: Bu kriter, bir adayın fikirlerini ifade etmek için çeşitli kelimeleri ne kadar iyi kullandığını değerlendirir.
Grammar Range and Accuracy: Bu kriter, bir adayın gramer yapılarını ne kadar doğru kullandığını değerlendirir.
Overall Score: Bu kriter, yazının genel kalitesini değerlendirir ve yukarıdaki dört kriterin ortalamasına dayanır.

Her iki görevde de, adayın cevaplarının değerlendirme kriterlerine göre uygunluğuna ve yetkinlikliğine bir puan verilir. Bu puanlardan Writing Task 1 %40 etki ederken, Writing Task 2 se %60 etki eder. Ve writing puanı ortaya çıkar. IELTS writing değerlendirme kriterlerinin PDF versiyonlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

IELTS Speaking Değerlendirme Kriterleri

IELTS Speaking Sınavı, üç bölümden oluşur. Speaking sınavında, bir IELTS examiner ile yüz yüze veya bilgisayar üzerinden canlı bir görüşme gerçekleştrilir. IELTS examiner, sınavın 3 bölümünde verilen görevlere, adayın cevabına ve yetkinliklerine göre bir puan verir. Bu puanların ortalaması IELTS speaking puanını oluşturur.

IELTS Speaking sınavında şu değerlendirme kriterlerine göre puanlama yapılır;

Speaking Değerlendirme Kriterleri Açıklaması
Fluency and Coherence: Bu kriter, bir adayın kendinizi nasıl ifade ettiğini, fikirlerini ifade etmek için grameri ve kelimeleri nasıl kullandığını ve konuşmanın ne kadar akıcı olduğunu değerlendirir.
Lexical Resource: Bu kriter, bir adayın konuşma sırasında fikirlerini ifade etmek için çeşitli kelimeleri ne kadar iyi kullandığını değerlendirir.
Grammatical Range and Accuracy: Bu kriter, bir adayın konuşma sırasında gramer yapılarını ne kadar doğru kullandığını değerlendirir.
Pronunciation: Bu kriter, bir adayın konuşma sırasında kelimeleri ne kadar iyi telaffuz ettiğini ve konuşmanın netliğini değerlendirir.
Overall Score: Bu kriter, konuşmanın genel kalitesini değerlendirir ve yukarıdaki dört kriterin ortalamasına dayanır.

IELTS speaking sınavında, adayın konuşmasına, cevaplarına ve dil yeterliliğine göre yukarıdaki değerlendirmeler için birer puan verilir. Bu puanların ortalaması, IELTS speaking puanını oluşturur.

IELTS speaking değerlendirme kriterlerinin PDF versiyonlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

IELTS Reading Değerlendirme Kriterleri

IELTS Reading sınavı Academic veya General olarak ikiye ayrılır. Sınav türüne göre farklı zorluklarda okuma parçaları ve sorular sorulur. IELTS Reading sınavında, toplamda 40 soru bulunur ve 60 dakika içerisinde bu sorulara cevap vermeniz istenir. IELTS Reading sınavında her bir soru 1 puan niteliğindedir. Yanlış cevaplar doğru soruları götürmez. Ve vermiş olduğunuz doğru cevap sayısına göre bir puan alırsınız.

IELTS Reading sınavında kaç doğrunun kaç puana denk geldiğini IELTS puanlama linkinden. inceleyebilirsiniz.

IELTS Listening Değerlendirme Kriterleri

IELTS Listening sınavı Academic veya General olarak ikiye ayrılmaz. Bir başka deyişle, hangi sınavı seçersenz seçin, IELTS Listening sınavı ortak sınavdır. IELTS Listening sınavında, toplamda 40 soru bulunur ve 30 dakika içerisinde bu sorulara cevap vermeniz istenir. IELTS Listening sınavında her bir soru 1 puan niteliğindedir. Yanlış cevaplar doğru soruları götürmez. Ve vermiş olduğunzu doğru cevap sayısına göre bir puan alırsınız.

IELTS Listening sınavında kaç doğrunun kaç puana denk geldiğini IELTS puanlama linkinden. inceleyebilirsiniz.

Detaylı bilgi için "Telefonunuzu Bırakın" Sizi Arayalım!

Hemen Bilgi Al!