IELTS Advanced Kelime Listesi

IELTS Advanced Kelime Listesi, 7.5 veya daha yüksek bir puan almak için hazırlandı. IELTS Advanced Kelime listesi, IELTS sınavından 7,5 puan ve üzeri almak için bazı zor kelimeleri cümle içinde nerede kullanacağınızı anlamanıza yardımcı olur. Kısaca, kelime bilgisini arttırmak, IELTS sınavından daha yüksek puan almanızı sağlar. Kelime bilginizi geliştirerek sınavdaki puanınızı %25 arttırabilirsiniz.

IELTS sınavını yüksek bir puanla geçmek için iyi bir akademik kelime bilgisine ihtiyacın var. Advanced Kelime Listesi, İngilizcenizi geliştirmek için IELTS Writing ve Speaking sınavlarında kullanabileceğiniz kelimelerin bir listesidir.

IELTS Advanced Kelime listesi

IELTS sınavından 8 ve üzeri almak istiyorsanız, kelime dağarcığınızı geliştirmelisiniz. Kelime dağarcığının geliştirilmesi dili kullanım seviyenizi belirler. Kısaca, kelime dağarcığınızı geliştirmeniz daha fazla puan kazanmanıza sebep olur. Böylece, daha yüksek bant puanı elde edersiniz. Bu yüzden, nadir ve benzersiz kelime dağarcığınızı geliştirmeniz önemlidir.

Yardımamı İhtiyacın Var?
Yardımamı İhtiyacın Var?

Aşağıda, IELTS puanınızı artırmak için IELTS Writing ve Speaking sınavlarında kullanılabilecek nadir kelimelerin bir listesi verilmiştir. Dolayısıyla bu kelimelerin kullanılması kelime haznenizi geliştirerek dili daha geniş kapsamlı kullanmanızı sağlar. Sonuç olarak her görevde daha yüksek puan alırsınız.

Aquatic

Aquatic is an adjective which means living or growing in, happening in, or connected with water:

Logging can also damage aquatic habitats. – Kerestecilik su habitatlarına zarar verebilir.

Bona fide

Bona fide is an adjective which means made, done, presented, etc., in good faith; without deception or fraud. And it also means authentic, true.

The jeweler stated the large diamond was bona fide and valuable.

Kuyumcu, büyük elmasın gerçek ve değerli olduğunu belirtti.

Deforestation

Deforestration is a noun which meands the action of clearing a wide area of trees.

Deforestation impacts rainfall patterns, leading to flooding as well as drought and forest fires. – Ormansızlaşma yağış modellerini etkileyerek sele yol açtığı gibi, kuraklık ve orman yangınlarınada sebep olur.

Extraterrestrial

Extraterrestrial is an adjective which means in or coming from a place outside the planet, Earth.

If there are extraterrestrial civilizations out there then where are they? – Eğer dünya dışı medeniyetler varsa, o zaman neredeler?

Honest-to-goodness

Honest-to-goodness is an informal adjective which means not fake, false, or artificial real

The book is an honest-to-goodness account of her entire life. – Bu kitap, onun tüm yaşamının dürüstçe bir açıklamasıdır.

Jeopardize

Jeopardize is a verb and means put (someone or something) into a situation in which there is a danger of loss, harm, or failure.

The building of the gold mine near the river might jeopardize the water’s ecosystem.

Altın madeninin nehrin yakınında inşa edilmesi, su ekosistemini tehlikeye atabilir.

Myriad

Myriad is a noun which means a countless or extremely great number of people or things.

Our house has been infestated with myriad insects this summer. Evimiz bu yaz sayısız böcek istilasına uğradı.

Terrrestrial

Terrestrial is an adjective which means pertaining to, consisting of, or representing the earth as distinct from other planets

Only one terrestrial planet is known to have an active hydrosphere, Earth. – Sadece bir karasal gezegenin aktif bir hidrosfere sahip olduğu bilinmektedir, Dünya.

IELTS Kelime listesi, sınavdan daha yüksek puan almanız için IELTS sınavına yönelik kelime listelerinden oluşturuldu. Bu seriye her hafta yeni kelime grupları eklenmekte. Kelime listesi ise, ielts kursu eğitimimizin bir parçası. Başarılar…

IELTS Kelime Listesine geri dönmek için tıklayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın